Bộ chỉnh áp, Sản Phẩm, Xy lanh khí nén SMC Bộ chuyển đổi áp suất khí nén sang thủy lực

Bộ chuyển đổi áp suất khí nén sang thủy lực

Thông tin sản phẩm

  • Air-hydro Unit   CC

    CC Series : kích thước định danh 63,100,160 mm

    CCT Series : kích thước định danh 40,63,100,160 mm

    CCV Series : —

    By converting air pressure into hydraulic pressure, the same function of a hydraulic unit can be obtained while using pneumatic equipment.

  • Sản Phẩm Cùng Loại