Sản Phẩm, Van khí nén - Điện từ, Xy lanh khí nén SMC Valve 3/4/5 cổng điều khiển bằng khí nén

Valve 3/4/5 cổng điều khiển bằng khí nén

Thông tin sản phẩm

 • 5 Port Air Operated Valve   SYA

  P : -101.2KPa – 0.7MPa

  Nhiệt độ : -10 – 60oC

  2 position single

  2 position double

  3 position closed center

  3 position exhaust center

  3 position pressure center

  Thread : Rc, NPT, NPTF, G

  4/5 Port Air Operated Valve   SYJA

  P Max : 0.7MPa

  Nhiệt độ : -10 – 60oC

  2 position single

  2 position double

  3 position closed center

  3 position exhaust center

  3 position pressure center

  5 Port Air Operated Valve   VZA

  P : 0.1-1MPa

  Pilot : 0.1-1MPa

  Nhiệt độ : -10 – 60oC

  2 position: Single, Double

  3 position : Closed center, Exhaust center

  5 Port Air Operated Valve   VFA

  P : 0.1-0.9MPa

  Pilot : 0.1-0.9MPa

  Nhiệt độ : -10 – 60oC

  Thread : Rc, NPT, NPTF, G

  2 position single

  2 position double

  3 position closed center

  3 position exhaust center

  3 position pressure center

  5 Port Air Operated Valve   VFRA

  P : 0.2-0.9MPa

  Pilot : 0.2-0.9MPa

  Nhiệt độ : -10 – 60oC

  Thread : Rc, NPT, NPTF, G

  2 position single

  2 position double

  3 position closed center

  3 position exhaust center

  3 position pressure center

  5 Port Air Operated Valve   VPA

  P : 0.2-0.9MPa

  Pilot : 0.2-0.9MPa

  Nhiệt độ : 0 – 60oC

  Thread : Rc, NPT, NPTF, G

  2 position single pilot

  2 position double pilot

  3 position closed center

  3 position exhaust center

  4/5 Port Air Operated Valve   VSA

  P : 0.1-1MPa

  Pilot : 0.1-1MPa

  Nhiệt độ : -10 – 60oC

  Thread : Rc, NPT, NPTF, PF

  2 position single

  2 position double

  3 position closed center

  3 position exhaust center

  3 Port Air Operated Valve   SYJA

  P : 0.15-0.7MPa

  Pilot : 0.15-0.7MPa

  Nhiệt độ : -10 – 60oC

  Thread : Rc, NPT, NPTF, G

  Normal Open và Nomal Close

  3 Port Air Operated Valve   VZA

  P : 0.1-1MPa

  Pilot : 0.1-1MPa

  Nhiệt độ : -10 – 60oC

  Normal Open và Nomal Close

  3 Port Air Operated Valve   VTA

  P : 0-1MPa

  Pilot : 0.2-1MPa

  Nhiệt độ : -10 – 50oC

  Thread : Rc, NPT, NPTF, G

  Normal Open và Nomal Close

  3 Port Air Operated Valve   VGA

  P : 0.2-0.9MPa

  Pilot : 0.2-0.9MPa

  Nhiệt độ : -10 – 50oC

  Thread : Rc, NPT, NPTF, G

  Normal Open và Nomal Close

  3 Port Air Operated Valve   VPA

  Pmax : 1MPa

  Pilot : -101.2KPa -1MPa

  Nhiệt độ : -10 – 50oC

  Thread : Rc, NPT, NPTF, G

  Normal Open và Nomal Close

  3 Port Air Operated Valve   VPA

  P : -101.2KPa – 0.8MPa

  Pilot : 0.2-1MPa

  Nhiệt độ : -10 – 50oC

  Thread : Rc, NPT, NPTF, G

  Normal Open và Nomal Close