Sản Phẩm, Van khí nén - Điện từ, Xy lanh khí nén SMC Van 3/4/5 cổng điều khiển bằng điện

Van 3/4/5 cổng điều khiển bằng điện

Thông tin sản phẩm

 • 3 Port Solenoid Valve/Unit Manifold Valve   VV061 series :

  power consumption : 0.55W

  Operating pressure : -100KPa

  3 Port Solenoid Valve/Highly Integrated Unit Manifold   VV100 :

  power consumption : 0.4/0.15W

  Operating pressure : -100KPa

  3 Port Solenoid Valve   V100

  power consumption : 0.35/0.1W

  Operating pressure : -100KPa

  3 Port Solenoid Valve   S070

  power consumption : 0.5/0.35/0.1W

  Operating pressure : 0.1-0.5MPa

  4 Port Solenoid Valve/Direct Operated Poppet Type   VQD1000

  power consumption : 2W

  Operating pressure : 0.7MPa

  Vacuum/Release Unit   VQD1000-V

  power consumption : 3.2W

  Operating pressure : 0.7MPa

  3 Port Solenoid Valve/Direct Operated Poppet Type   VKF

  power consumption : 4W

  Operating pressure : -101.2KPa

  3 Port Solenoid Valve/Direct Operated Poppet Type   VK

  power consumption : 4W

  Operating pressure : -101.2KPa

  5 Port Solenoid Valve/Direct Operated Poppet Type   VK

  power consumption : 2, 2.3, 4, 4.3W

  Operating pressure : 0.7MPa
  3 Port Solenoid Valve/Direct Operated Poppet Type   VT

  power consumption : 4.8, 6, 12W

  Operating pressure : -101.2KPa
  5 Port Solenoid Valve   VS

  power consumption : 5.5W

  Operating pressure : 1MPa

  3 Port Solenoid Valve   VS

  power consumption : 5.5/13.2/24W

  Operating pressure : 1MPa