Sản Phẩm, Van khí nén - Điện từ, Xy lanh khí nén SMC Van 4/5 cổng điều khiển

Van 4/5 cổng điều khiển

Thông tin sản phẩm

 • SJ2000-3000 :
  4 port
  power consumption : 0.55/0.4W
  Operating pressure : 0.7MPa

  SY series :
  5 port
  power consumption : 0.4W
  Operating pressure : 0.7MPa

  SV series :
  5 port
  power consumption : 0.65W
  Operating pressure : 0.7MPa

  SYJ series :
  4 và 5 port
  power consumption : 0.4W
  Operating pressure : 0.7MPa

  SZ series :
  5 port
  power consumption : 0.65W
  Operating pressure : 0.7MPa

  VF series : lager size
  5 port
  power consumption : 1.5W
  Operating pressure : 1MPa

  VP4 series : lager size
  5 port
  power consumption : 12W
  Operating pressure : 0.9MPa

  S0700 series :
  5 port
  power consumption : 0.35W
  Operating pressure : 0.7MPa

  VQ series :
  5 port
  power consumption : 1.01W
  Operating pressure : 1MPa

  VQC series :
  5 port
  power consumption : 1.01W
  Operating pressure : 1MPa

  VQZ series :
  5 port
  power consumption : 0.4W
  Operating pressure : 1MPa

  SQ series :
  5 port
  power consumption : 1.01W
  Operating pressure : 1MPa

  VFS series :
  5 port
  power consumption : 1.8W
  Operating pressure : 1MPa

  VFR series :
  5 port
  power consumption : 1.85W
  Operating pressure : 0.9MPa

  VQ7 series :
  5 port
  power consumption : 1W
  Operating pressure : 1MPa

  VQD series :
  4 port
  power consumption : 3.2(large Flow)/2.0W
  Operating pressure : 0.7MPa

  VK series :
  power consumption : 4.3/2.3W
  Operating pressure : 0.7MPa

  VS4 series :
  power consumption : 5.5W
  Operating pressure : 1MPa

  VFN2000N-3000N series :
  5 port
  power consumption : 1.8W
  Operating pressure : 0.9MPa

  Model :

  • SY3000-26-9A
  • SY3240-2DZ-01
  • SY7240-5HZ
  • SY7320-5LZD-02
  • SY5120-4G-C4-F2
  • SY5320-4MZE-C6-F2
  • SY3240-5LZD
  • SY3140-5LZD
  • SY7140-5LZ-03
  • Share this post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg