Xi lanh khí nén SMC CA2B100-25Z

Xi lanh khí nén SMC CA2B100-25Z, CA2B100-50Z, CA2B100-75Z, CA2B100-100Z, CA2B100-125Z, CA2B100-150Z, CA2B100-175Z, CA2B100-200Z, CDA2B100-25Z, CDA2B100-50Z, CDA2B100-75Z, CDA2B100-100Z, CDA2B100-125Z, CDA2B100-150Z, CDA2B100-175Z, CDA2B100-200Z là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.