Airtac HFCQ16 HFCQ20 HFCQ25 HFCQ32 HFCQ40 HFCQ50 HFCQ63-EV

Airtac HFCQ16 HFCQ20 HFCQ25 HFCQ32 HFCQ40 HFCQ50 HFCQ63-EV Là xi lanh kẹp dòng HFCQ của hãng Airtac Đài Loan với Boresize từ 16 đến 63 kèm theo những lựa chọn phụ kiện theo kèm với các mã đầy đủ chi tiết như:

HFCQ16, HFCQ20, HFCQ25, HFCQ32, HFCQ40, HFCQ50, HFCQ63