Airtac HFD20X20 HFD20X40 HFD20X80

Airtac HFD20X20 HFD20X40 HFD20X80  là dòng xi lanh kẹp mỏng HFD với hành trình 20 đến 80 cùng với những mã chi tiết như:

HFD20X20 HFD20X40 HFD20X80