Airtac HFD25X40 HFD25X80

Airtac HFD25X40 HFD25X80 là dòng xi lanh kẹp mỏng HFD với hành trình 40 đến 80 cùng với những mã chi tiết như:

HFD25X40 HFD25X80