Airtac HFD8X8 HFD8X15 HFD8X30

Airtac HFD8X8 HFD8X15 HFD8X30 là dòng xi lanh kẹp mỏng HFD với hành trình 8 đến 30 cùng với những mã chi tiết như:

HFD8X8 HFD8X15 HFD8X30