AirTac HFK20W | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFK

AirTac HFK20W là xi lanh AirTac kẹp dòng HFK với Boreside 20mm của hãng AirTac Đài Loan. Xi lanh kẹp được ứng dụng rộng rãi khắp trong nhà máy với mục đích kẹp sản phẩm.

Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac mã HFK20W còn có các mã khác như: HFK10,HFK16, HFK20, HFK25, HFK32, HFK40, HFK10B, HFK10N, HFK10F, HFK10R, HFK16B, HFK16N, HFK16F, HFK16R, HFK20N, HFK20N, HFK20F, HFK20R, HFK25B, HFK25N, HFK25F, HFK25R, HFK32B.