Airtac HFP10 HFP16 HFP20 HFP25 HFP32

Airtac HFP10 HFP16 HFP20 HFP25 HFP32 là xi lanh kẹp đôi dòng HFP hãng Airtac Đài Loan với Boresize từ 10 đến 32 với những mã chi tiết: HFP10, HFP16, HFP20, HFP25, HFP32