Airtac HFR10 HFR16 HFR20 HFR25 HFR32

Airtac HFR10 HFR16 HFR20 HFR25 HFR32 là xi lanh kẹp đôi dòng HFR hãng Airtac Đài Loan với Boresize từ 10 đến 32 với hoạt động 180 độ cùng những mã chi tiết: HFR10, HFR16, HFR20, HFR25, HFR32