Airtac HFT10X20S HFT10X30S HFT10X40S HFT10X60S

Airtac HFT10X20S HFT10X30S HFT10X40S HFT10X60S  là dòng xi lanh kẹp  HFD với hành trình 20 đến 60 cùng với những mã chi tiết như:

HFT10X20S HFT10X30S HFT10X40S HFT10X60S