Airtac HFT16X30S HFT16X40S HFT16X60S HFT16X80S

Airtac HFT16X30S HFT16X40S HFT16X60S HFT16X80S là dòng xi lanh kẹp  HFD với hành trình 30 đến 80 cùng với những mã chi tiết như:

HFT16X30S HFT16X40S HFT16X60S HFT16X80S