Airtac HFT20X40S HFT20X60S HFT20X80S HFT20X100S

Airtac HFT20X40S HFT20X60S HFT20X80S HFT20X100S là dòng xi lanh kẹp  HFD với hành trình 40 đến 100 cùng với những mã chi tiết như: 

HFT20X40S HFT20X60S HFT20X80S HFT20X100S