Airtac HFT25X40S HFT25X60S HFT25X80S HFT25X100S

Airtac HFT25X40S HFT25X60S HFT25X80S HFT25X100S là dòng xi lanh kẹp  HFD với hành trình 40 đến 100 cùng với những mã chi tiết như:

Airtac HFT25X40S HFT25X60S HFT25X80S HFT25X100S