Airtac HFTKL10 HFTKL16 HFTKL20 HFTKL25 | Xi lanh kẹp

Airtac HFTKL10 HFTKL16 HFTKL20 HFTKL25 là xi lanh kẹp dòng HFTKL hãng Airtac Đài Loan với Boresize từ 10 đến 25 cùng với những mã chi tiết như:

Airtac HFTKL10 HFTKL16 HFTKL20 HFTKL25