Airtac HFZ6 HFZ10 HFZ16 HFZ20 HFZ25 HFZ32 HFZ40

Airtac HFZ6 HFZ10 HFZ16 HFZ20 HFZ25 HFZ32 HFZ40  là xi lanh kẹp dòng HFZ hãng Airtac Đài Loan với Boresize từ 6 đến 40  cùng với những mã chi tiết như:

HFZ6 HFZ10 HFZ16 HFZ20 HFZ25 HFZ32 HFZ40