AirTAC HGS6/8/10/12X5 10 15 20 25 | Xi lanh bàn trượt

HGS6/8/10/12X5 10 15 20 25 là xi lanh bàn trượt dòng HGS của Airtac với Các mã chi tiết như:

HGS6X5, HGS6X10, HGS8X5, HGS8X10, HGS8X15, HGS8X20, HGS10X5, HGS10X10, HGS10X15, HGS10X20, HGS12X5, HGS12X10, HGS12X15, HGS12X20, HGS12X25