AirTac HLQ20x10 20 30 40 50 75 100 125 150 S

AirTac HLQ20x10 20 30 40 50 75 100 125 150 S  là Xi lanh khí nén dòng HLQ20 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 10 đến 150 cùng với những mã chi tiết như:

HLQ20x10S, HLQ20x20S, HLQ20x30S, HLQ20x40S, HLQ20x50S, HLQ20x75S, HLQ20x100S, HLQ20x125S, HLQ20x150S