Airtac MAL40X10-20-25-30-50-60-70-75-80-100-125-150-175S-CA

Xi lanh khí Airtac MAL40X10X20X25X30X50X60X75x70X80X100X125X150X175S-CA là dòng xi lanh khí nén tròn với nhiều loại Boresize và hành trình đa dạng cùng với những lựa chọn theo cùng