AirTac MCK50X50 75 100 125 150-S-Y/YW

AirTac MCK50X50 75 100 125 150-S-Y/YW  là dòng xi lanh tròn có kẹp ( phụ kiện kẹp ) ở đầu MCKA với Boresize 50 và hành trình từ 50 đến 150 với những mã chi tiết cùng phụ kiện khác nhau như:

MCK50X50SY, MCK63X75SY, MCK50X100SY, MCK50X125SY, MCK50X150SY, MCK50X50S, MCK50X75S, MCK50X100S, MCK50X125S, MCK50X150S