AirTac MCKA32X50 75 100 125 150SY

AirTac MCKA32X50 75 100 125 150SY là dòng xi lanh tròn có kẹp ( phụ kiện kẹp ) ở đầu MCKA với Boresize 32 và hành trình từ 50 đến 150 với những mã chi tiết cùng phụ kiện khác nhau như: 

MCKA32X50SY, MCKA32X75SY, MCKA32X100SY, MCKA32X125SY, MCKA32X150SY