AirTac MI/MIC25X5 10 20 25 30 40 50 60 70 75S SR

AirTac MI/MIC25X5 10 20 25 30 40 50 60 70 75S SR là Xi lanh Mini tròn dòng MI thương hiệu Airtac Đài Loan với Boresize 25mm cùng hành trình từ 10mm với những mã chi tiết như:

MI25X5SR, MI25X10SR, MI25X20SR, MI25X25SR, MI25X30SR, MI25X40SR, MI25X50SR, MI25X60SR, MI25X70SR, MI25X75SR