AirTac MI12X10 20 25 30-S | Xi lanh Mini

AirTac MI12X10 20 25 30-S là Xi lanh Mini tròn dòng MI thương hiệu Airtac Đài Loan với Boresize 12mm cùng hành trình từ 10mm với những mã chi tiết như:

MI12X10SCA, MI12X15SCA, MI12X20SCA, MI12X25SCA, MI12X30SCA, MI12X40SCA, MI12X50SCA, MI12X60SCA, MI12X75SCA, MI12X80SCA, MI12X100SCA, MI12X125SCA, MI12X150SCA, MI12X175SCA, MI12X200SCA, MI12X225SCA, MI12X250SCA