Airtac PBD12X5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 75 100S

Airtac PBD12X5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 75 100S là xi lanh tròn nhỏ dòng PBJ/PBD hãng AirTac với Boresize 12mm cùng các mã như:

PBD12X5S, PBD12X10S, PBD12X15S, PBD12X20S, PBD12X25S, PBD12X30S, PBD12X35S, PBD12X40S, PBD12X45S, PBD12X50S, PBD12X60S, PBD12X75S, PBD12X100S