Airtac PBD16X5 10 15 20 25 30 35 40 45 50-S

Airtac PBD16X5 10 15 20 25 30 35 40 45 50-S là dòng xi lanh trục 2 đầu dòng PBD/PBJ với Boresize 16mm cùng từ 5mm đến 200mm tùy theo mã chi tiết như:

PBD16X5S, PBD16X10S, PBD16X15S, PBD16X20S, PBD16X25S, PBD16X30S, PBD16X35S, PBD16X40S, PBD16X45S, PBD16X50S