Airtac SAI / SI100X25 50 75 100 125 150 175 300/ S

Airtac SAI / SI100X25 50 75 100 125 150 175 300/ S là xi lanh khí nén dòng SI tương tự với dòng SAI của hãng Airtac đến từ Đài Loan. Đây là loại xi lanh khí nén vuông loại tiêu chuẩn với Boresize 100 và hàng trình lần lượt từ 25mm đến 500mm  1000mm và có cả 2 loại từ tính và không từ tính. Những mã chi tiết dòng SI100 này như:

SI100X25S, SI100X50S, SI100X75S, SI100X100S, SI100X125S, SI100X175S, SI100X200S, SI100X225S, SI100X250S, SI100X300S, SI100X350S, SI100X400S, SI100X450S, SI100X500S, SI100X600S, SI100X700S, SI100X800S, SI100X900S