AirTac SAI40X25 50 75 100 150 200 250 300 350/S

AirTac SAI40X25 50 75 100 150 200 250 300 350/S  là Xi lanh khí nén dòng SAI32 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 25 đến 300 cùng với những mã chi tiết như: 

SAI40X25, SAI40X50, SAI40X75, SAI40X100, SAI40X125, SAI40X150, SAI40X175, SAI40X200, SAI40X225, SAI40X250, SAI40X300, SAI40X350, SAI40X25S, SAI40X50S, SAI40X75S, SAI40X100S, SAI40X150S, SAI40X175S, SAI40X200S, SAI40X225S, SAI40X250S, SAI40X300S, SAI40X350S