AirTac SAU 100X25 50 75 200 300 400 500/S

AirTac SAU 100X25 50 75 200 300 400 500/S là Xi lanh khí nén dòng SAU100 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 25 đến 1000 cùng với những mã chi tiết như: 

SAU100X25, SAU100X50, SAU100X75, SAU100X100, SAU100X125, SAU100X150, SAU100X175, SAU100X200, SAU100X225, SAU100X250, SAU100X300, SAU100X350, SAU100X400, SAU100X450, SAU100X500, SAU100X600, SAU100X800, SAU100X900, SAU100X1000