Airtac SC40X25 50 55 60 75 80 100 125 150 300 400S-CA

Airtac SC40X25 50 55 60 75 80 100 125 150 300 400S-CA là xi lanh tiêu chuần dòng SC của Airtac với Bore size 40 với những hành trình khác nhau từ 25 tới 1000.

SC40X400, SC40X450, SC40X500, SC40X600, SC40X700, SC40X800, SC40X900, SC40X1000, SC40X25S, SC40X50S, SC40X55S, SC40X60S, SC40X75S, SC40X80S, SC40X100S, SC40X125S, SC40X150S, SC40X200S, SC40X250S, SC40X300S, SC40X350S, SC40X400S, SC40X450S, SC40X500S.