Airtac SC50-63-80-100X1100-1200-1300-1400-1500S

Xi lanh Airtac SC50-63-80-100X1100-1200-1300-1400-1500S với nhiều loại Boresize như 50/63/80/100/125 hành trình ( Stroke): 1100-1200-1300-1400-1500. Một số mã như: