AirTac SCT40x25x50 75 100 125 150 175 200 250 500/S

AirTac SCT40x25x50 75 100 125 150 175 200 250 500/S là Xi lanh khí nén dòng STC 40 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 25 đến 500 cùng với những mã chi tiết như:

SCT40X25X25, SCT40X50X50, SCT40X75X75, SCT40X100X100, SCT40X150X150, SCT40X175X175, SCT40X200X200, SCT40X250X250, SCT40X300X300, SCT40X350X350, SCT40X400X400, SCT40X450X450, SCT40X500X500.