Airtac SDA63x5-10-15-20-25-30-50S

Xi lanh Airtac SDA63x5-10-15-20-25-30-50S với Boresize 63mm và hành trình ( Stroke) 5-10-15-20-25-30-50S thương hiệu Airtac đến từ Đài Loan