AirTac SGC125X25 50 75 100 125 150 175

AirTac SGC125X25 50 75 100 125 150 175 là Xi lanh khí nén dòng SGC125 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 25 đến 1000 cùng với những mã chi tiết như:

SGC125X25, SGC125X50, SGC125X75, SGC125X100, SGC125X125, SGC125X150, SGC125X175, SGC125X200, SGC125X225, SGC125X250, SGC125X300, SGC125X350, SGC125X400, SGC125X450, SGC125X500, SGC125X600, SGC125X700, SGC125X800, SGC125X900, SGC125X1000