AirTac SGC160X25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

AirTac SGC160X25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 là Xi lanh khí nén dòng SGC160 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 25 đến 250 cùng với những mã chi tiết như:

SGC160X25, SGC160X50, SGC160X75, SGC160X100, SGC160X125, SGC160X150, SGC160X175, SGC160X200, SGC160X225, SGC160X250