AirTac SGC200X25 50 75 100 125 150 175 1000

AirTac SGC200X25 50 75 100 125 150 175 1000 là Xi lanh khí nén dòng SGC200 hãng Airtac Đài Loan với hành trình 25 đến 1000 cùng với những mã chi tiết như:

SGC200X25, SGC200X50, SGC200X75, SGC200X100, SGC200X150, SGC200X175, SGC200X200, SGC200X225, SGC200X250, SGC200X300, SGC200X350, SGC200X400, SGC020X450, SGC200X500, SGC200X600, SGC200X700, SGC200X800, SGC200X900, SGC200X1000