Airtac TN10 / TN16 / TN20 / TN25X15S / 25S / 35S / 45S / 70S / 200S

Xi lanh Airtac TN10 / TN16 / TN20 / TN25X15S / 25S / 35S / 45S / 70S / 200S là dòng  xi lanh khí 2 thang của hãng Airtac Đài Loan