AirTac TN20/25/32X10 20 30 40 50 60 70/S

TN20/25/32X10 20 30 40 50 60 70/S Airtac là xi lanh trục dẫn hướng kép dòng TN với Bore size 20/25/32 cùng với nhiều loại hành trình khác nhau với những mã như:

TN20X10, TN20X20, TN20X30, TN20X40, TN20X50, TN20X60, TN20X70, TN25X10, TN25X20, TN25X30, TN25X40, TN25X50, TN25X60, TN25X70, TN32X10, TN32X20, TN32X30, TN32X40, TN32X50, TN32X60, TN32X70, TN20X50-S, TN20X55-S, TN20X60-S, TN20X65-S, TN20X70-S, TN20X75-S, TN20X80-S, TN20X85-S, TN20X90-S, TN20X95-S, TN20X100-S.