Bộ van định vị SMC IP8000/8100-030

Bộ van định vị SMC IP8000/8100-030 của hãng SMC Nhật Bản mã SMC IP8000-031, IP8000-030, IP8100-031, IP8100-030 với một số hình ảnh như: