BPCF1002/BPCF1003/BPCF1203 | Fitting Airtac BPCF

BPCF1002/BPCF1003/BPCF1203/BPCF1204 là mã Fitting hay còn gọi là cút nối cho ống dẫn khí Airtac dòng BPCF.