Cảm biến Omron Proximity Switch E2E-X5ME1-Z X3D1 X2D1-N X1R5E1 X10MF1E1

Cảm biến Omron Proximity Switch E2E-X5ME1-Z X3D1 X2D1-N X1R5E1 X10MF1E1 là loại cảm biến tiệm cận với nhiều mã khác nhau.