Cảm biến SMC D-CZ73 / A93 / M9N / M9BAW / M9P cho Xi lanh

Cảm biến SMC D-CZ73 / A93 / M9N / M9BAW / M9P cho Xi lanh khí nén với nhiều mã khác nhau, chiều dài dây 1m, 2m, 3m, 5m, 7m với những mã như: D-Z73, D-A93, D-M9PL, D-M9NL, D-M9BL, D-A93L, D-M9BW, D-F8N, D-F8B, D-Z73L, D-M9BZ, D-M9NZ, D-M9NW, D-M9BA, D-M9NA, D-M9B, D-C73, D-Y59B, D-M9N, D-M9P, D-Y59A, D-Y7P.