CQ2B12-30 SMC | Xi lanh khí nén SMC CQ2B12X30

CQ2B12-30 SMC | Xi lanh khí nén SMC CQ2B12X30 là xi lanh khí nén dòng CQ2B của hãng SMC với Boresize 12 và hành trình ( Stroke) 30 được ứng dụng nhiều trong công nghiệp.