CQ2B12-5 SMC | Xi lanh khí nén SMC CQ2B12X5

CQ2B12-5 SMC | Xi lanh khí nén SMC CQ2B12X5 là xi lanh khí nén dòng CQ2B của hãng SMC với Boresize 12 và hành trình ( Stroke) 5 được ứng dụng nhiều trong công nghiệp.