Fitting SMC KQ2H04/06/08/10/12-M5A/AS | Đầu nối khí nén SMC

Fitting SMC KQ2H04/06/08/10/12-M5A/AS | Đầu nối khí nén SMC dùng để nối ống dẫn khí vào Xi Lanh hoặc vào các bộ phận máy Công nghiệp. Fitting SMC dòng KQ2H với những mã như: KQ2H04-M5A, KQ2H04-01AS, KQ2H04-02AS, KQ2H06-M5A, KQ2H06-01AS, KQ2H06-02AS, KQ2H06-03AS, KQ2H08-01AS, KQ2H08-02AS, KQ2H10-01AS, KQ2H10-02AS, KQ2H10-03AS, KQ2H12-02AS, KQ2H12-03AS, KQ2H12-04AS, KQ2H10-04AS.