HFD20X40 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFD

HFD20X40 là dòng xi lanh kẹp mỏng HFD với hành trình 20 đến 80 cùng với những mã chi tiết như:HFD20X20, HFD20X40, HFD20X80.