HFR6 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFR

HFR6 là xi lanh kẹp đôi dòng HFR hãng Airtac Đài Loan với Boresize từ 10 đến 32 với hoạt động 180 độ cùng những mã chi tiết: HFR6, HFR10, HFR16, HFR20,HFR25,HFR32.