HFSZ20 | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFSZ

HFSZ20 là xi lanh kẹp AirTac dòng HFSZ với boresize là 20mm. Ngoài ra, xi lanh kẹp AirTac còn có các mã khác như: HFSZ6, HFZ10, HFZ16, HFZ25, HFZ32, HFZ40.