HFT10x20S | Xi lanh kẹp AirTac dòng HFT

HFT10x20S là dòng xi lanh kẹp HFT với hành trình 20 đến 60 cùng với những mã chi tiết như: HFT10x20S, HFT10x40S, HFT10x60S.